1. Algemeen

Ondernemers Vereniging Stadscentrum Almere (Wij‘ / ‘Ons‘) verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de levering van onze klantenkaart en klantenkaartprogramma (samen de ‘Services’) die kunnen worden benaderd via verschillende media of apparaten en door Ons beschikbaar worden gesteld. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Het doel van dit privacybeleid (‘Privacybeleid‘) is om u te informeren over de wijze waarop Wij uw persoonsgegevens die u verstrekt of bekendmaakt door toegang te zoeken tot, of gebruik te maken van, onze Services verzamelen en verwerken.

Wij raden u aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen. Door gebruik te maken van de Services en uw persoonsgegevens aan Ons te verstrekken, bevestigt u dat u bent geïnformeerd over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien u niet wenst dat uw persoonsgegevens door Ons worden gebruikt zoals beschreven in dit Privacybeleid, verzoeken Wij u om uw persoonsgegevens niet aan Ons te verstrekken. Houd u er rekening mee dat u in dat geval mogelijk geen toegang hebt en/of geen gebruik kunt maken van een aantal functionaliteiten van de Services of een deel van onze Services.

De Services zijn bedoeld voor gebruikers van 18 jaar of ouder.

Indien u jonger bent dan 16 jaar mag u alleen persoonsgegevens aan Ons verstrekken als een van uw ouders of wettelijke voogden die deze privacy-verklaring heeft gelezen namens u toestemming heeft gegeven aan Ons. Indien u jonger bent dan 16 jaar verzoeken Wij u om geen persoonsgegevens aan Ons te verstrekken, tenzij u deze toestemming hebt.

 1. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

2.1 Registratiegegevens die u aan Ons verstrekt.

De Services van ons vereisen dat u zich aanmeldt voor een account. Indien u ervoor kiest om een account aan te maken door het inschrijfformulier in te vullen, zal aan u worden gevraagd om contactgegevens en ID-informatie op te geven (uw aanspreektitel, voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, uw mobiele nummer. Die gegevens verwerken wij, alsmede andere relevante informatie die u aan Ons verstrekt).

2.3 Persoonsgegevens die Wij op grond van uw gebruik van onze Services verzamelen.

(i) Wanneer u de klantenkaart gebruikt kunnen wij, verzamelen en verwerken Wij:

 • informatie met betrekking tot uw winkelprofiel;
 • de frequentie en duur van uw bezoeken;
 • informatie met betrekking tot uw koopgedrag; en

(ii) Bij een bezoek aan onze website kunnen Wij cookies en soortgelijke technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website en u kunt hieronder meer informatie over dit gebruik krijgen in Paragraaf “Cookies” hieronder.

 1. Waarvoor gebruiken Wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Wij van u verzamelen, kunnen wij gebruiken om:

 • de Services te beheren en aan u te verlenen;
 • uw gebruik van de Services te analyseren en uw persoonsgegevens die verzameld zijn op basis van het gebruik van onze verschillende Services (dat wil zeggen, de klantenkaart, onze mobiele applicaties en onze websites) te combineren om een beter inzicht te krijgen in uw verwachtingen en behoeften en nieuwe functionaliteiten en Services te ontwikkelen;
 • op u toegesneden informatie en promotiemateriaal aan u aan te bieden;
 • de statistieken en de effectiviteit van onze Services te meten, testen en bewaken;
 • de technische werking van de Services te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen tegen diefstal, verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang; en te delen voor centrale verwerking en optimaal beheer en ontwikkeling van onze Services.
 1. Hoe Wij uw persoonsgegevens delen en bekendmaken

Wij delen de persoonsgegevens die Wij via de Services verzamelen als volgt:

(i) Delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • alle bedrijven die behoren tot dezelfde groep als Wij teneinde nieuwe Services en functionaliteiten te ontwikkelen en testen;
 • Unibail-Rodamco als eigenaar van het winkelcentrum voor het aanbieden van nieuwsbrieven die volgens hen voor u van belang zijn;
 • onze partners, in een anonieme vorm, zodanig dat het niet meer mogelijk is om u te identificeren;
 • wet- of regelgevende instanties naar aanleiding van hun verzoeken, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of juridische procedures, indien dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetten;
 • elke ontvangende partij, wanneer persoonsgegevens worden overgedragen als onderdeel van de verkoop of andersoortige overdracht van al onze activa of een gedeelte daarvan aan een ander bedrijf
 1. Hoe beveiligen Wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw privacy en uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Ons. Indien u, als geregistreerde gebruiker, een wachtwoord ontvangt, dient u dit geheim te houden, toegang tot uw computer of mobiel apparaat te beperken, en uit te loggen na de Services te hebben gebruikt. Voor meer informatie over uw verantwoordelijkheden gaat u naarhttp://www.almerecentrum.nl/gebruiksvoorwaarden/

Wij nemen passende veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, misbruik, beschadiging en ongeoorloofde of onrechtmatige toegang. Houd u er echter rekening mee dat geen enkele gegevensuitwisseling via internet of opslagtechnologie als 100% veilig kan worden gegarandeerd en Wij kunnen niet garanderen dat uw persoonsgegevens te allen tijde veilig zijn.

 1. Hoe kunt u toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze bijwerken?

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat  u uw persoonsgegevens up-to-date kunt houden en kunt bijwerken. U hebt recht op toegang tot en het verbeteren van  uw persoonsgegevens en u hebt het recht om u om legitieme redenen te verzetten tegen het gebruik ervan. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen en/of alle relevante informatie wenst te verkrijgen, kunt u contact opnemen via: klantenkaart@almerecentrum.nl. Wij reageren binnen 4 (vier) weken na ontvangst van uw bericht.

 1. Cookies

8.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele telefoon worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken. De cookies helpen de website om uw apparaat te herkennen en informatie over uw bezoek te onthouden (bijvoorbeeld de taal en lettergrootte van uw voorkeur en andere voorkeuren).

8.2 Hoe Wij cookies gebruiken

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren, maar om Ons in staat te stellen de door u gevraagde Services te bieden, uw navigatie op onze website te vergemakkelijken, evenals het gebruik van de functionaliteiten, zodat er een naadloze ervaring wordt geboden.

Wij gebruiken Google Analytics tools om Ons te helpen verkeer en gebruik te meten om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers toegang krijgen tot onze website en deze gebruiken. Wij gebruiken informatie die via cookies is verzameld om onze Services te helpen verbeteren en geaggregeerde statistische gegevens te verkrijgen over de wijze waarop onze website wordt gebruikt door bezoekers. Houd er rekening mee dat Google in dit kader uw persoonsgegevens verzamelt door het gebruik van Google Analytics op onze website. Voor meer informatie over hoe Google gebruik maakt van Google Analytics, en hoe gegevens worden verzameld en verwerkt, gaat u naarwww.google.com/policies/privacy/partners/.

Deze informatie wordt gedurende twee jaar bewaard.

8.3 Hoe kunt u uw voorkeuren voor cookies beheren?

In de meeste browsers kunt u uw voorkeuren wat betreft cookies beheren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, maar u zich later wilt afmelden, kunt u de cookies die zijn ingesteld verwijderen en de instellingen van uw browser wijzigen om eventuele verdere cookies te blokkeren. In de ‘Helpfunctie’ van uw browser zou u moeten kunnen vinden hoe dat moet. Een alternatief is dat u de volgende links gebruikt die instructies geven voor het beheren van de cookie-instellingen van de meest gebruikte browsers:

Indien u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u bovendien de Google Analytics browser add-on installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Daarnaast kunt u kijken op www.aboutcookies.org, waar uitgebreide informatie staat over hoe u dit kunt doen op een grote verscheidenheid van browsers.

Houd u er rekening mee dat als u cookies blokkeert, u mogelijk geen volledige toegang hebt tot alle functionaliteiten en pagina’s van onze website.

 1. Updates van het privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien of updaten. Eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht na het plaatsen van het herziene Privacybeleid via de Services. Als Wij veranderingen aanbrengen, zullen Wij u op de hoogte houden via de Services en waar van toepassing om uw toestemming vragen.